Frågor & svar

Låt oss ta ett exempel. På villan sitter 24 st 400 W-paneler (24 st x 400 W = 9600 W) och en 8 kW-växelriktare från Solis. Vilken batteristorlek rekommenderas och Varför?

Vi rekommenderar att installera 1 kWh batteri för varje kilowatt installerad solcellseffekt. Sen kan ju förutsättningarna vara olika på grund av ojämn last, elbil, handel med el och effekt men som en tumregel rekommenderar vi 1 kWh batteri / installerad kw solcellseffekt.

Låt oss säga att batterilagret är 9 kWh. Om det är en solig sommardag och de boende inte använder någon el alls, hinner då batteriet att fyllas helt under dagen?

En solelanläggning på 9 kW med en hybridväxelriktare på 8 kW kommer på en solig sommardag att ge 60-70 kWh så batteriet kommer att kunna fyllas många gånger om per dag.

Hur många dagar i snitt per år har man sol i Sverige att batterilagret fylls helt under dagen?

Mellan april och september är det tillräckligt hög solinstrålning och det gör solceller och framförallt batterier till en väldigt förmånlig investering. För mer info se (källa smhi.se).

När solen går ned och huset behöver mer el än solpanelerna producerar, töms då batteriet per automatik?

Det går att ställa in i appen (för WeCo-batterier och hybridväxelriktare). Du kan ställa hur när batteriet ska tömmas och när det ska laddas, både del av batteriet samt vilka timmar detta ska ske.

Hur lång tid tar det att ladda upp alt. ladda ur batteriet?

Två WeCo 4k5 blir 9 kWh-batteri som kan tömmas och laddas med som max 5,4 kW (30A) i normalfallet. Sedan kan det gå upp till 6,2 kW (40A) under kortare tider (10 sek). Men i normalfallet tar det lite mer än 1,5 timmar att ladda ur eller ladda batteriet vid full effekt.

Hur snabbt fyller jag batteriet nattetid, om elen kommer från nätet?

Det beror på inkommande säkring samt storlek på batteriet. Är inte säkringen begränsande så fylls det på i samma takt som det töms. Se frågan ovan.

Är det kunden själv som reglerar/styr laddningen av batteriet eller är det inbyggt i systemet att batteriet inte töms helt?

Detta styrs i batteriets gränssnitt och i instruktionsmanualen finns det en rekommenderad miniminivå innan batteriet behöver stöttas från elnätet.

Hur hanterar jag batteriet? Har det en egen app? Eller görs detta via växelriktaren?

Du kan med WeCos app hantera batteriet. Beroende på vilken växelriktare som används ihop med WeCo krävs en särskild app för växelriktaren

Hur mycket tid tar det? Är det svårt?

Det är inte särskilt svårt. Däremot är ju seden frågan hur aktiv kunden vill vara för att dagligen justera för olika laster respektive olika elpriser timvis. Vår AI ser till att maximera dina intäkter kopplat till historiken på elpriset och hur du som användare nyttjar batteriet.

Om jag till exempel vill fylla på batteriet från kl 01.00 med billig el, hur gör jag då?

Du kan i appen ställa in när batteriet ska tömmas och när det ska laddas, både del av batteriet samt vilka timmar detta ska ske.

Om statistik visar att elpriset börjar gå upp kl 17.00. Kan jag programmera att batteriet börjar användas kl 17.30?

Du kan själv ställa in när batteriet ska tömmas och när det ska laddas.

Vad är fördelarna med att Solis växleriktare tillsammans med WeCo batterilager?

Du får det bästa av två världar där Solis app också styr weCo batteriet, du behöver således enbart en app.

Finns det någon statistik på hur mycket av solelen som produceras som är överproduktion?

Det kan såklart variera väldigt mycket kopplat till förhållandet mellan årligt behov kontra årlig produktion. En vanlig villa med en solcellsanläggning på cirka 10 kW använder endast cirka 50 procent av produktionen inom fastigheten. Med ett batteri på cirka 10 kWh tillkopplat ökar denna del till cirka 70 procent.

Hybrid-Inverter och batterilager innebär en merkostnad. Kan jag räkna fram återbetalningstiden? Om vi antar att överproduktionen är 50 procent och kunden använder batteriet aktivt året om och laddar billig el på natten och får intäkter genom stödtjänster via Svenska Kraftnät.

Detta är en extremt komplex fråga med många variabler, elpriset, effekttaxan, nätnyttan och ersättningen för detta, elbil, prisskillnaden mellan elpriset timme för timme över dygnet. I dagsläget i Sverige, med 50 procent batteristöd (via grönt avdrag), är det en mycket bra framtidsinvestering. KanEL ser till att du nyttjar ditt batteri fullt ut och delar ut en ersättning för detta till batteriägaren, detta bidrar givetvis till att betydligt korta ner återbetalningstiden. Om du har ett 9 kWh-batteri och laddar/laddar ur detta två gånger varje dygn och gör en insparning 3 kr/kWh så tjänar du 60 kr/dygn, det blir cirka 21 900kr/år som du tjänar på ditt batteri. Intäkterna kan komma att påverkas när fler kopplar upp sina batterier för stödtjänster.

Genererar stödtjänster intäkter utan att solen skiner?

Intäkter från stödtjänster löper på dygnet runt oavsett om solen skiner eller ej.

Om jag inte vill hantera batteriet själv, finns det något företag som kan erbjuda mig dessa tjänster?KanEL erbjuder en sömlös lösning för stödtjänster.

KanEL erbjuder en sömlös lösning för stödtjänster.

Kan man placera batteriet både inom- och utomhus?

Det viktigaste är att batteriet står frostfritt och att du som installatör läst och förstått installations- och driftmanualen. Det går att ordna med frostfritt i ett utomhusförråd om man bygger in en frostvakt som säkerställer en minimumtemperatur.

Hur nära växelriktaren måste batteriet vara? Vilka typer av kablar följer med i leveransen?

Förlusterna är relativ kabellängden och kan naturligtvis kompenseras med tjockare kabel. Anlita en kvalificerad elektriker så kan ni dimensionera kablarna beroende på önskat avstånd mellan växelriktare och batteri.

Är batteriet framtidssäkert?

Du kan efterinstallera mer batterikraft och kan således göra ett grönt avdrag (motsvarande rot-avdrag) vid installation av batterilager. Avdraget är på 50% av kostnaden för arbete och material, samt maximalt 50 000 kr per person och år.

Låt oss ta ett exempel. På villan sitter 24 st 400 W-paneler (24 st x 400 W = 9600 W) och en 8 kW-växelriktare från Solis. Vilken batteristorlek rekommenderas och Varför?

Vi rekommenderar att installera 1 kWh batteri för varje kilowatt installerad solcellseffekt. Sen kan ju förutsättningarna vara olika på grund av ojämn last, elbil, handel med el och effekt men som en tumregel rekommenderar vi 1 kWh batteri / installerad kw solcellseffekt.

Finns det någon brandrisk att placera batterilaget inomhus? Måste jag informera försäkringsbolaget?

Vi säljer enbart högkvalitativa produkter där alla batterier är utrustade med ett integrerat säkerhetssystem, BMS (Battery Management System). Detta kontrollsystem kontrollerar ampere och temperatur löpande på cellnivå och stänger ner hela batteriet så fort det ger ett felvärde. Batteriet kommer dock att börja brinna om det befinner sig i en övertänd lokal, men att batteriet i sig ska starta en brand är väldigt liten risk. Som jämförelse så kör vi runt i elbilar som har en liknande batteriuppbyggnad och det är väldigt ovanligt att batteriet i en elbil startar en brand.

Producerar batterilagret värme? Ljud?De producerar lite värme men inget ljud.

De producerar lite värme men inget ljud.

Om jag placerar batteriet utomhus, måste det vara skyddat?Dagens batterier tål att stå ute då de oftast är IP55-klassade. Dock bör du skydda dem mot direkt solljus och kraftigt regn och dylikt. Det viktigaste är att batteriet står frostfritt och att du som installatör läst och förstått installations- och driftmanualen.

Dagens batterier tål att stå ute då de oftast är IP55-klassade. Dock bör du skydda dem mot direkt solljus och kraftigt regn och dylikt. Det viktigaste är att batteriet står frostfritt och att du som installatör läst och förstått installations- och driftmanualen.

Hur många minusgrader tolererar ett batterilager?WeCo batterier har ett temperaturintervall för operativ drift mellan -10 till +50 grader C.

WeCo batterier har ett temperaturintervall för operativ drift mellan -10 till +50 grader C.

Fungerar batteriet mindre effektivt om det placeras utomhus och det är minusgrader?

Ja, något sämre effekt vid drift i minusgrader.

Har du fler frågor om batterilager generellt eller specifikt vad som är viktigt att tänka på vid installation? Hör av dig!

KanEL består av experter på batterilager och förnybarenergi med många års erfarenhet av energieffektivisering kopplat till flertalet flexibilitetstjänster i vårt växande energilanskap.