Förnybar energi för en ljusare framtid

Förbered för framtiden
Stötta elnätet
Tjäna samtidigt pengar

KanEL stöttar elnätet med den unika lösningen kallad frekvensreglering. Vi ger dig möjligheten att maximera din anläggnings solcellsproduktion samtidigt som du optimerar ditt elpris. Vi erbjuder rådgivning kring produkter och lösningar som kan bidra till både miljövinster såväl som betydande energibesparingar. Vi strävar efter optimal bekvämlighet för dig som kund och erbjuder en sömlös lösning för bästa möjliga kundupplevelse.

Batteriet

Batteri kopplat till sin elproduktion hemma ger både kostnadsoptimering och en möjlighet till nya intäkter. Genom att prognostisera och anpassa elförbrukning utifrån timmar som har ett högre respektive lägre spotpris, kan såväl dyra effekttoppar som höga effektavgifter minskas vilket avsevärt kan sänka dina elkostnader. Solkraftproducenter kan lagra energi och sälja den då de får mest betalt under dygnet. Delta på Svenska kraftnäts frekvenstjänstmarknad och få intäkter du också, samtidigt bidrar du till den gröna omställningen!

Batteriet

Växelriktare

Växelriktaren är systemets hjärta då den övervakar solpanelsmodulernas effekt, systemets nätparametrar, läser av frekvensvärden och ser till att solcellsanläggningen är säker och ger en god avkastning. Hybridväxelriktare kan med batteri lagra solenergi på ett så effektivt sätt som möjligt, så att den kan användas när solen inte skiner. Detta kan leda till en ökad självförsörjning och minskad beroende av konventionella energikällor. Den kan också bidra till att stabilisera elnätet genom att lagra överskottsenergi och leverera den tillbaka till elnätet när det behövs.

Växelriktare

Smart hem

Med hjälp av en app eller en röstassistent kan du enkelt styra olika funktioner i ditt hem, som att tända/släcka lampor, justera värmen eller sätta på musik. Smarta enheter som termostater och strömbrytare kan hjälpa dig att spara energi genom att automatiskt stänga av enheter när de inte används. Smarta kameror och sensorer övervakar ditt hem när du är borta och ge dig notiser på din mobil om något ovanligt händer. Låt kreativiteten flöda och anpassa ditt hem efter just dina preferenser.

Smart hem

Laddbox

Laddbox med lastbalanserare gör det möjligt att läsa av övrig elförbrukning i ditt hem och anpassar laddningen därefter så att du aldrig riskerar att få ditt elsystem överbelastat. En elkabel består av tre olika ledare, om du belastar alla tre vid laddning (trefas) blir laddningen betydligt mycket snabbare. Kontrollera, programmera eller schemalägg din laddning och håll samtidigt uppsikt över din elförbrukning, allt detta via din mobil eller surfplatta!

Laddbox

Stödtjänster

För närvarande får du den största kompensationen för användningen av ett batterilager genom att bjuda kraften på marknaden för supporttjänster. En aggregator utför frekvensreglering och hjälper elsystemet att hålla en stabil frekvens i utbyte mot ersättning. Denna potentiella inkomst möjliggörs genom vårt koncept.

Stödtjänster

WeCO 4K5 ULTRA HV - Världens tunnaste Energy Storage Stack

 • Enkel installation | Användarvänlig app | Dynamisk kapacitet
 • Driven av litiumjon-järnfosfat - Fri från kobolt!
 • Storlek: 729x105x544 mm
Fördelarna med WeCo 4K5:
 • Ökad egenanvändning av solenergi
  Den sol-el du producerar laddar batteriet när elpriset i detaljhandeln är lågt och laddas ur när det är högt – du optimerar ditt elpris samtidigt som du tjänar pengar.
 • Energipris arbitrage
  Energiprisarbitrage innebär att batteriet laddas från elnätet när elpriset i detaljhandeln är lågt och laddas ur när det är högt vilket leder till ytterligare intäkter.
 • Ö-drift vid strömavbrott
  Upptäcker strömavbrott och blir automatiskt ditt hems energikälla när elnätet ligger nere.
 • Kapa effekttoppar
  Batterilagring kan generera avsevärda besparingar på elnätsavgiften genom att kapa dyra effekttoppar, vilket låter dig undvika högre säkringar.
 • Lokala flexmarknader
  Du kommer ha möjligheten att stötta ditt elnät på lokal nivå.
 • Kompatibilitet
  Batteriet är kompatibel med ett brett sortiment av olika växelriktare (Se kompatibilitetslista under Produktblad) Klicka här!

2022 vann Ginlong Solis priset “AREA” som står för: “Asia Responsible Enterprise Awards”. Temat under året var: “The Zero Shift ”, vilket innebar att vinnaren uppvisade upp en Net-Zero-inställning hållbarhetsstrategi i alla aspekter och under hela hållbarhetscykeln.

2021 blev Ginlong Solis valda som “Top Brand PV inverters” av EuPD

Det finns många skäl till varför man skall välja Solis växelriktare.

Här är några av de vanligaste:
 • Höga effektivitetsnivåer, vilket innebär att systemet förlorar mindre energi när det omvandlar solenergi till elenergi.
 • Solis växelriktare är känd för att vara pålitlig och ha en lång livslängd.
 • Smarta app-funktioner gör det möjligt att styra och övervaka systemet på distans.
 • Kompatibel med ett flertal olika typer av solpaneler, batterier och systemkonfigurationer vilket gör det lättare att skräddarsy ett solenergisystem som passar just dina specifika behov och budget.
 • Skalbarheten innebär att du kan lägga till fler solpaneler eller batterier i framtiden om dina behov ändras, vilket gör ditt solenergisystem framtidssäkert
 • Solis erbjuder bra service och support på lokal nivå i Sverige.
 • Garantier upp till 10 år, så att du kan vara säker på att din investering är skyddad.

En omställning håller på att ske. Konsumenter blir till producenter och en gräsrotsrörelse inom energisektorn kommer helt att rita om kartan för energimarknaden. Var med i förändringen! Tjäna pengar samtidigt som du hjälper till att bygga Sveriges energireserv.

Nu kan du som genom solceller redan producerar el kan med denna omvandling med ett/flera batterier lokalt stödja stamnätet (Svenska Kraftnät) med tjänster som frekvensreglering.

Frekvensreglering i stamnätet är viktigt för att säkerställa att elnätet är balanserat. När efterfrågan på el är högre än produktionen sjunker frekvensen, och när produktionen är högre än efterfrågan ökar frekvensen. Balanseringen av elnätet kräver att produktionen och efterfrågan är i synkronisering, så att frekvensen hålls så nära 50Hz så möjligt.

Frekvensreglering är också viktigt för att hålla elnätet stabilt. Instabilitet kan uppstå på grund av fluktuationer i efterfrågan och produktion, och det kan orsaka skador på utrustning och leda till strömavbrott. Sammantaget är frekvensregleringen viktig för att säkerställa att elnätet fungerar på ett säkert, effektivt och stabilt sätt.

Ta del av Svenska kraftnäts stödtjänstemarknader, vilket ska bidra till att generera intäkter genom att anpassa förbrukning och produktion till elnätets behov

Det ger bra betalt att göra reserver åt Svenska Kraftnät!

Kontakta oss så berättar vi hur du kan tjäna 3.500 kr/kWh och år på dina batterier.
Klicka här!