KanEL

Förnybar energi för en ljusare framtid

Förbered för framtiden
Stötta elnätet
Generera intäkter

KanEL stöttar elnätet med den unika lösningen kallad frekvensreglering. Vi erbjuder rådgivning kring produkter och lösningar som kan bidra till både miljövinster såväl som betydande energibesparingar. Vi strävar efter optimal bekvämlighet för dig som kund och erbjuder en sömlös lösning för bästa möjliga kundupplevelse.

Stödtjänster

För närvarande får du den största kompensationen för användningen av ett batterilager genom att bjuda kraften på marknaden för supporttjänster. KanEL utför frekvensreglering och hjälper elsystemet att hålla en stabil frekvens i utbyte mot ersättning. Denna potentiella inkomst möjliggörs genom vårt koncept.

Stödtjänster

Batteriet

Batteri kopplat till din elproduktion ger både kostnadsoptimering och en möjlighet till nya intäkter. Genom att prognostisera och anpassa elförbrukning utifrån timmar som har ett högre respektive lägre spotpris, kan såväl dyra effekttoppar som höga effektavgifter minskas vilket avsevärt kan sänka dina elkostnader. Solkraftproducenter kan lagra energi och sälja den då de får mest betalt under dygnet. Delta på Svenska kraftnäts frekvenstjänstmarknad och få intäkter du också, samtidigt bidrar du till den gröna omställningen!

Batteriet

Växelriktare

Växelriktaren är systemets hjärta då den övervakar solpanelsmodulernas effekt, systemets nätparametrar, läser av frekvensvärden och ser till att solcellsanläggningen är säker och ger en god avkastning. Hybridväxelriktare kan med batteri lagra solenergi på ett så effektivt sätt som möjligt, så att den kan användas när solen inte skiner. Detta kan leda till en ökad självförsörjning och minskad beroende av konventionella energikällor. Den kan också bidra till att stabilisera elnätet genom att lagra överskottsenergi och leverera den tillbaka till elnätet när det behövs.

Växelriktare

Smarta fastigheter

Med hjälp av en app eller en röstassistent kan du enkelt styra olika funktioner i din fastighet, som att tända/släcka lampor, justera värmen eller sätta på musik. Smarta enheter som termostater och strömbrytarekan hjälpa dig att spara energi genom att automatiskt stänga av enheter när de inte används. Smarta kameror och sensorer övervakar din fastighet när du är borta och ge dig notiser på din mobil om något ovanligt händer. Låtkreativiteten flöda och anpassa din fastighet efter just dina preferenser.

Smarta fastigheter

Laddbox

Laddbox med lastbalanserare gör det möjligt att läsa av övrig elförbrukning i din fastighet och anpassar laddningen därefter så att du aldrig riskerar att få ditt elsystem överbelastat. En elkabel består av tre olika ledare, om du belastar alla tre vid laddning (trefas) blir laddningen betydligt mycket snabbare. Kontrollera, programmera eller schemalägg din laddning och håll samtidigt uppsikt över din elförbrukning, allt detta via din mobil eller surfplatta!

Laddbox

Förnybar Energi i Balans med KanFlex

Förnybar energi har många fördelar, men dess opålitliga och planerade elproduktion kan vara utmanande. Med ökande andel förnybar energi som vind- och solkraft ökar även behovet av flexibilitet på elnätet. Svenska Kraftnät (SvK) har därför skapat en flexibilitetsmarknad där aktörer kan erbjuda stödtjänster (Frequency Containment Reserve - FCR) för att balansera det svenska elnätet vid över- eller underproduktion. KanEL med KanFlex, vårt Virtual Power Plant (VPP), möjliggör denna anpassning och erbjuder olika stödtjänster. Allt för en mer effektiv energihantering som gynnar både din verksamhet och miljön i Sverige

KanFlex accelererar energiomställningen

KanFlex optimerar budgivningen för alla energiresurser, inklusive vindturbiner, solpaneler, batterier, fastigheter samt industriella tillgångar. Genom att kombinera prognoser för stödmarknaderna genom AI-drivna budgivningar med realtidsbeslut, arbetar vi för att maximera er avkastning. Med fokus på cybersäkerhet och användning av sofistikerade AI- och ML-modeller, flexar vi er energi med hjälp av automatiserad handel. Detta ger dig som kund en realtidsoptimering som ökar intäktsgenereringen under era tillgångars livscykel.

Så fungerar KanFlex (Virtuellt Kraftverk – VPP Virtuel Power Plant)

Svenska Kraftnät spelar en central roll i att säkerställa optimal frekvens kring 50Hz i elnätet genom att kompensera aktörer som bidrar till nätets balans med stödtjänster. För att delta på frekvensregleringsmarknaden och bli upphandlad av Svenska Kraftnät krävs en kapacitet på minst 100 kW under en timme.

Med KanFlex (Virtual Power Plant) samlar vi kapacitet från flera källor och ställer dem till förfogande på frekvensregleringsmarknaden. Din medverkan blir en central del av att möta utmaningarna och kraven i det moderna elnätet. Det hjälper till att säkerställa en hållbar energiframtid genom att skapa en stabil och balanserad kraftdistribution.

Flexibel Framtid med KanEL

Balansmarknaderna är centrala för att synkronisera produktion och konsumtion, och de agerar som försäkringskontrakt genom att erbjuda nätstöd vid behov. Här spelar KanEL en framstående roll på FCR-marknaderna och driver framsteg genom flexibilitet från innovativa resurser. Vår närvaro stärker energiinfrastrukturen genom att skapa balans och reaktivitet, vilket resulterar i en mer balanserad och responsiv energiinfrastruktur.

För att framgångsrikt navigera energiutveckling behöver vi engagera alla potentiella flexibla resurser. Hör av dig till oss och upptäck hur vi, tillsammans, kan arbeta mot en mer hållbar och klimatsmart flexibel framtid.